top of page

מה זה הרעש הזה?

ישנם רגעים מאתגרים שאנחנו יכולים להרגיש שאבדנו שליטה

המציאות קשה אובייקטיבית לכולם

ועלינו מוטלת האחריות לתווך אותה כך שילדנו לא יפגעו

לפשט, כמה שניתן לדבר על עובדות ולא תיאורים


סיפור חברתי יכול לתווך מציאות באופן ויזואלי

ומאפשר לילד להבין את המורכבות בפשטות
סיפור להורדה

מה זה הרעש הזה_
.pdf
Download PDF • 1.22MB

סיפור בסרטון


40 views0 comments

Comentários


bottom of page