top of page

הורים במצב חירום

הילדים חשופים למציאות החדשה

בין על ידי שינוי בשגרה ובין אם מחשיפה בתקשורת ובשיח הסביבתי

אנחנו ההורים ניתן להם חוויה של בטחון ומוגנות.

יש ילדים רגישים יותר וישנם ילדים רגישים פחות,

אנחנו נתאים את עצמנו אל הצורך ורמת ההבנה של כל ילד.על מנת להקנות להם חוויה של בטחון נוכל

לתווך את המצב והשינויים בו, באמצעות דיבור עם הילדים.

  • להיות להם אוזן קשבת למידע שהם מקבלים מהסביבה ולתווך להם אותו.

  • להפחית חשיפה לאמצעי התקשורת והמדיה

  • לתת ביטחון-

אנחנו שומרים עליכם

החיילים שומרים על כולנו

  • לעודד אותם להביע רגש

  • לידד אותם עם המרחב המוגן במידת האפשר, לשחק שם עם הילדים
18 views0 comments

Comentarios


bottom of page