top of page

אינטליגנציה רגשית

Updated: Nov 20, 2023

אינטליגנציה רגשית מתארת את היכולת הרגשית שלנו ליצירת קשרים בריאים

ולהתמודדות עם מצבים חברתיים.

היא מבוססת על מצבים בין אדם לעצמו ובין אדם לסביבה שלו.


האינטליגנציה הרגשית מאפשרת לנו ללמוד להכיר

את רגשותיהם של ילדנו

וללמוד להקשיב ולהבין אותם טוב יותר.

היא מאפשרת להתבונן על הרגשות שעומדים מאחורי המעשה ולתת לו מענה מתאים.

בנוסף היא עוזרת להעלאת המודעות העצמית אשר מאפשרת להכיר את עצמנו ביחס לסביבה שלנוהכי משמעותי להכיר בכך שאינטליגנציה רגשית הינה נרכשת וניתן ללמוד אותה, לעבוד עליה ולהפוך אותה לחלק טבעי ובלתי נפרד מאיתנו. דבר היספק קרקע בטוחה ויציבה להתפתחות

מיטבית ולבניית דימוי עצמי חיובי של הילדים, ושיפור התקשורת הבין אישית בבית
ככל שנפתח אינטליגנציה רגשית גבוהה יותר כך נשכלל את היכולות שלנו, אשר יבואו לידי ביטוי בכל אינטראקציה יומיומית שלנו ובכך גם להבין את ילדנו ולהעניק להם מענה מדויק ומותאם לצורך שהם מביעים.

9 views0 comments

Comments


bottom of page