top of page

הורים לילדים עם צרכים מיוחדים

האוצר הגיח לאוויר העולם והוריו מתמלאים בציפייה לקבל את התינוק שחלמו עליו.
אט אט מבינים שהאוצר היקר לנו ביותר מתנהג/ מתפתח אחרת מילדים אחרים בני גילו.

מתחילות השוואות ושאלות " אולי זה הקצב שלו", " כל ילד וההתפתחות שלו" ולעיתים יכולות להופיע גם תגובות מהסביבה הקרובה.

הדרכת הורים לילדים עם צרכים מיוחדים

המסע מתחיל- טיפת חלב, התפתחות הילד, רופא התפתחותי, אבחונים, בירוקרטיה ארוכה ומסובכת, תורי המתנה בלתי נפסקים לקבלת מענה וטיפול לילד, קריאה באינטרנט על הנושא ונסיונות בלתי פוסקים להבין מה הילד צריך. 
הדרך נהיית פתלתלה ומאתגרת, במקביל לעשייה הרבה קיימת ההתמודדות הרגשית עם ההכרה בכך שליקר לנו מכל יש צרכים שונים משל ילדים אחרים. מתחילה תקופה של הכרות עם המצב החדש ועולות תחושות ושאלות רבות. 

השלבים הבאים הם היכולת לעבד את האינפורמציה הרבה שתקבלו בנסיונכם לגבש את דרככם בשבילים החדשים.

לעיתים צריך הכוונה בקבלת החלטות בצמתים אלו ובאתגרים שעולים. בכל שלב בו עולים קשיים ושאלות אני מלווה ומכווינה, בהסתמך על הכרת הזכויות והאופציות הקיימות, הכרת מסגרות חינוכיות ודרכי עבודה מגוונות.


 

bottom of page