top of page

הגיל הרך

הורות יכולה להיות הדבר הנפלא ביותר שאנו חווים.
אך לעיתים קרובות יכולה להביא איתה מורכבויות.
כל שלב התפתחותי מעלה אתגרים חדשים,
שמעלים שאלות וחששות בנוגע לאופן בו אנו פועלים.
האם אני מתירני מדי ולא מעניק גבולות,
האם נוקשה ואיני קשוב מספיק לצרכים של ילדי.
האם אני מגונן ומקטין את תחושת המסוגלות ופיתוח העצמאות או מאפשר מדי ללא הכוונה ותיווך לילד את   השלכות מעשיו.

האם יש לי שפה משותפת עם הילד/ים שלי?

התינוק שנולד לומד את העולם ומעצב את אישיותו

בהתאם לגנטיקה והסביבה בה הוא גדל.

הוא תלוי בנו ובתגובתנו ללמידתו את עצמו ואת העולם.

ככל שנבין את השפה בה הוא מביע את עצמו ונכיר את הצרכים שלו, כך נוכל לתת לו מענה מדויק יותר.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

התינוק שהיה תלוי בנו מתפתח ועובר באבני דרך חשובים:
פיתוח יכולות מוטוריות,
למידת היכולת ליצור תקשורת ולהביע את עצמו, 
הבנת סיבה- תוצאה, בחינת גבולות, פיתוח עצמאות הבעת רצונות בדרכים שונות, התפתחות העצמי והדרך בה אני פועל בעולם.

משימתנו כהורים למצוא את האיזון בין הצורך לאפשר לעומת הצורך לגונן, בין להיות מתירני לבין להיות נוקשה.
משימתנו היא להכיר את הילד שלנו
ולהבין איך אנחנו מגיבים באופן שהכי מותאם לסיטואציה ולילד.
הדבר המשמעותי ביותר הוא להכיר את תפקידנו בהנגשת ותיווך המציאות לילד, בהתבסס על מה שאנחנו מציגים לו והדוגמה האישית שאנו נותנים לו.

4.jpg
bottom of page